Kandydaci do Bierzmowania – odnowienie przyrzeczeń – Niedziela, 21 lutego 2021 r. godz. 12.45

PO ZAKOŃCZENIU HOMILII:

Ks. PAWEŁ:

Czcigodny Ojcze, wkrótce nadejdą uroczystości Paschalne, czyli Wielkanocne i dlatego obecni tu Kandydaci, ufający łasce Bożej oraz wspomagani modlitwami i przykładem Wspólnoty Parafialnej pokornie proszą, aby po odpowiednim przygotowaniu dopuszczono ich do Sakramentu Bierzmowania.

Ks. PROBOSZCZ

Niech przystąpią ci, którzy mają zostać wybrani uczestnictwa w Sakramentach świętych.

Ks. Paweł – odczytuje listę Kandydatów

Kandydaci odpowiadają:

„Jestem”

Ks. PROBOSZCZ:

Święty Kościół Boży pragnie teraz upewnić się, czy ci Kandydaci są odpowiednio przygotowani, aby ich włączyć do grona Wybranych, którzy mają wkrótce przystąpić do Sakramentów.
Zwracam się więc do Was, umiłowani przez Boga Kandydaci. Wasz Opiekun, ks. Paweł oraz wasi Animatorzy wydali o Was dobre świadectwo. Przez dłuższy czas słuchaliście głosu Chrystusa, uczestniczyliście w spotkaniach, przystępowaliście do spowiedzi świętej, dzisiaj zaś macie dać odpowiedź wobec Kościoła i wyjawić wasze pragnienie.


Pytam więc każdego i każdą z Was:

Czy pragniesz, po właściwym przygotowaniu, przystąpić do Sakramentu Bierzmowania?

KANDYDACI ODPOWIADAJĄ:

Tak, pragnę!

Ks. PROBOSZCZ:

Skoro pragniecie przygotować się i przystąpić do Sakramentu Bierzmowania, teraz razem ze zgromadzonym tu Kościołem wyrzeknijcie się szatana i wyznajcie wiarę w Boga w Trójcy Jedynego. Pytam więc każdego i każdą z Was:

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Kandydaci odpowiadają: Wyrzekam się!

Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?

Kandydaci odpowiadają: Wyrzekam się!

Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Kandydaci odpowiadają: Wyrzekam się!

Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i ziemi?

Kandydaci odpowiadają: Wierzę!

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci odpowiadają: Wierzę!

Czy wierzysz w Ducha świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Kandydaci odpowiadają: Wierzę!

Bogu niech będą dzięki! Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Kandydaci odpowiadają: AMEN!


Drodzy Kandydaci, zapragnęliście czcić Prawdziwego Boga, który Was powołał i doprowadził aż dotąd, oraz służyć Jemu samemu i Jego Synowi Jezusowi Chrystusowi. Teraz więc, wobec całego zgromadzenia wyrzeknijcie się kultów przeciwnych czci prawdziwego Boga i wyraźcie pragnienie służenia Jezusowi Chrystusowi przez całe wasze życie:

Nigdy nie porzućcie Jezusa Chrystusa, Pana żywych i umarłych!

Kandydaci odpowiadają: „Nigdy nie porzucimy Chrystusa!”

Nie porzućcie Jezusa Chrystusa, który sam jeden sprawuje opiekę nad człowiekiem i nie szukajcie pociechy u fałszywych bożków!

Kandydaci odpowiadają: „Nigdy nie porzucimy Chrystusa!”

Nie porzućcie Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, by wierzyć we wróżby, magię, czary, przesądy i inne zabobony, które sprzeciwiają się Prawdziwej Wierze Katolickiej!

Kandydaci odpowiadają: „Nigdy nie porzucimy Chrystusa!”

Drodzy Kandydaci, z Bożą pomocą wybieramy Was, abyście w niedługim czasie przyjęli święty sakrament Bierzmowania.

WSZYSCY ODPOWIADAJĄ:

Bogu niech będą dzięki!

Ks. PROBOSZCZ:

Obyście umocnieni łaską Bożą – wytrwali w wierze i przyjaźni z Bogiem przez całe wasze życie!

WSZYSCY ODPOWIADAJĄ:

Amen.


NASTĘPUJE MODLITWA POWSZECHNA (ks. Paweł)

 Drodzy Bracia i Siostry, rozpoczynamy dziś Wielki Post, podczas którego przygotowujemy się do przeżycia na nowo zbawczych tajemnic naszej wiary: śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Ci Wybrani Kandydaci, których prowadzimy ze sobą do paschalnych Sakramentów, oczekują przykładu naszej odnowy. Błagajmy więc Boga za nich i za siebie, abyśmy pobudzeni przez obustronny przykład nawrócenia, stali się godni łask paschalnych:

  1. Módlmy się, aby ci Kandydaci, pamiętając o dniu swojego Wybrania, na zawsze zachowali wdzięczność za otrzymane od Boga błogosławieństwo. Ciebie prosimy.

  2. Módlmy się, aby dobrze korzystając z czasu przygotowania, podjęli trudy wyrzeczenia i prowadzili dzieło uświęcenia swoich serc. Ciebie prosimy.

  3. Módlmy się, aby Rodzice i Chrzestni pokazywali tym Kandydatom, jak w życiu osobistym i społecznym należy przestrzegać zasad Ewangelii. Ciebie prosimy.

  4. Módlmy się, aby ich Rodziny nie stwarzały im żadnych przeszkód, ale raczej wspomagały w pójściu za natchnieniem Ducha Świętego. Ciebie prosimy.

  5. Módlmy się, aby w okresie Wielkiego Postu nasza Wspólnota jaśniała pełnią miłości i wytrwałością w modlitwie. Ciebie prosimy.

  6. Módlmy się, aby ludzie wątpiący zaufali Chrystusowi i niezwłocznie włączyli się do naszej braterskiej wspólnoty. Ciebie prosimy.

Boże, Stwórco i Odkupicielu rodzaju ludzkiego, okaż się łaskawy wobec przybranych dzieci Twoich i pobłogosław tych Wybranych Kandydatów do Bierzmowania, aby stając się dziećmi obietnicy, przez łaskę otrzymali to, czego nie mogli osiągnąć własnymi siłami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ks. PAWEŁ:

Drodzy Kandydaci!

Razem z nami wstąpiliście na drogę czterdziestodniowego Postu. Niech Chrystus będzie dla Was Drogą, Prawdą i Życiem, szczególnie podczas najbliższych uroczystości Wielkanocnych, które już niedługo wspólnie będziemy świętować.

NASTĘPUJE PRZYGOTOWANIE DARÓW