Spotkania odbywają się sali obok Domu Parafialnego

(wejście od ul. Powstańców Warszawy)

PIAST – poniedziałek godz. 18.00

AL – ANON – czwartek godz. 18.00

Opieka duchowa – Ks. Marcin