PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA

rano od godz. 9.00 – na zgłoszenie indywidualne

W RAZIE POTRZEBY

każdego dnia, o każdej porze tel. (22) 723-65-79

Przy zgłoszeniu proszę podać:

  1. imię i nazwisko chorego,
  2. wiek,
  3. adres
  4. krótki, zwięzły opis stanu zdrowia – czy chory jest w stanie przyjąć Komunię Świętą (stan świadomości, pragnienia przyjęcia sakramentu, możliwości spożycia pokarmów)