PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
KLIKNIJ TUTAJ, aby uzyskać informacje dla narzeczonych obowiązujące w całej archidiecezji warszawskiej

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W NASZEJ PARAFII

„ Miłość nie jest utopią. Jest ludziom zadana jako powinność do zrealizowania dzięki łasce Bożej. Jest zadana mężczyźnie i kobiecie w Sakramencie Małżeństwa.”

/Jan Paweł II, List do Rodzin, p.15./

Kurs przedmałżeński w dekanacie pruszkowskim, do którego należy nasza parafia realizowany jest w parafii św. Kazimierza w Pruszkowie.

Termin ślubu

Termin ślubu można ustalić z Proboszczem stawiając się w Kancelarii Parafialnej lub w Zakrystii np. w Niedzielę po Mszy św.

Protokół kanonicznego badania narzeczonych

Narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej w Parafii Narzeczonej bądź Narzeczonego trzy miesiące przed planowanym ślubem, celem potwierdzenia daty i godziny ślubu oraz przeprowadzenia kanonicznego badania narzeczonych (protokół przedślubny).

Do przeprowadzenia kanonicznego badania narzeczonych potrzebne są następujące dokumenty:

  • Dowody Osobiste narzeczonych
  • Świadectwo chrztu narzeczonego i narzeczonej (nie starsze niż trzy miesiące)
  • Świadectwo bierzmowania
  • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego potrzebne do zawarcia ślubu konkordatowego
  • W razie potrzeby – inne dokumenty potrzebne do stwierdzenia stanu wolnego narzeczonych
  • Zapowiedzi

Po spisaniu protokołu wygłaszane są dwie przedślubne zapowiedzi (zarówno w parafii narzeczonej jak i narzeczonego)

Spowiedź przedślubna

Przygotowując się duchowo do sakramentu małżeństwa narzeczeni odbędą dwukrotnie spowiedź:

1. Pierwszą po zgłoszeniu się na zapowiedzi.

2. Drugą przed ślubem.

Sporządzenie aktu małżeństwa

W tygodniu przed ślubem Narzeczeni wraz ze Świadkami stawiają się Kancelarii Parafialnej celem sporządzenia aktu małżeństwa.