opiekun: Ks. Paweł Sokołowski

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW I DZIECI: NIEDZIELA, 26 WRZEŚNIA 2021 – GODZ. 11.30

Przewidywane terminy I Komunii św.:

14 maja 2022 r. – Szkoła Podstawowa nr 5

15 maja 2022 r. – Szkoła Podstawowa nr 2.

Najważniejsze terminy w roku formacji:

Udział Dzieci i Rodziców we Mszy św. w każdą Niedzielę najlepiej o godz. 11.30

Spotkania formacyjne DLA DZIECI w II niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 11.30. Daty zostaną podane na spotkaniu Organizacyjnym

Spotkania formacyjne DLA RODZICÓW w czwartki po II niedzieli miesiąca o godz. 19.00. Daty zostaną podane na spotkaniu.

Pozostałe ważne terminy:

  • Jeżeli dziecko mieszka na terenie innej Parafii, a do Komunii chce przystąpić np. z klasą do 31.10.2021 r. należy dostarczyć zgodę z Parafii miejsca zamieszkania Dziecka
  • Jeżeli dziecko było ochrzczone w innej Parafiido 31.12.2021 należy dostarczyć Wyciąg z Aktu Chrztu lub Metrykę

Terminy spowiedzi zostaną ustalone i podane później.

Ks. Paweł Sokołowski pełni dyżur w Kancelarii Parafialnej w środy w godz. 9.00–11.00 i 16.00–17.30.

Koszty:

50 zł – składka wpisowa – na pokrycie kosztów materiałów formacyjnych – wpłacamy przy zapisie.

około 70 zł – składka na przygotowanie uroczystości i dar Ołtarza – wpłacamy do końca kwietnia 2022 r.