opiekun: Ks. Paweł Sokołowski

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW i DZIECI: NIEDZIELA, 17. WRZEŚNIA 2023 r. – GODZ. 11.30

Przewidywany termin I Komunii świętej w 2024 roku:

sobota, 18. maja 2024 r.:

godz. 10:00 – pierwsza grupa

godz. 11.30 – druga grupa

godz. 13.00 – trzecia grupa

Najważniejsze terminy w roku formacji:

Dzieci z Rodzicami uczestniczą we Mszy św. W KAŻDĄ NIEDZIELĘ (najlepiej o godz. 11.30)

Spotkania formacyjne DLA DZIECI w II niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 11.30. Daty zostaną podane na spotkaniu Organizacyjnym

Pozostałe ważne terminy:

  • Jeżeli dziecko mieszka na terenie innej Parafii, a do Komunii chce przystąpić np. z klasą do 31.10.2023 r. należy dostarczyć zgodę z Parafii miejsca zamieszkania Dziecka
  • Jeżeli dziecko było ochrzczone w innej Parafiido 31.12.2023 należy dostarczyć Wyciąg z Aktu Chrztu lub Metrykę

Terminy spowiedzi zostaną ustalone i podane później.

Ks. Paweł Sokołowski pełni dyżur w Kancelarii Parafialnej w środy w godz. 9.00–11.00 i 16.00–17.30.

Koszty:

100 zł – składka wpisowa – na pokrycie kosztów materiałów formacyjnych (np. modlitewniki, książeczki, różańce…) – wpłacamy przy zapisie.

około 100 zł – składka na przygotowanie uroczystości i dar Ołtarza – wpłacamy do końca kwietnia 2023 r.

Jeśli ktoś ma trudności finansowe – jest możliwość dofinansowania – prosimy o indywidualny kontakt w tej sprawie