Ustalenie terminu chrztu

Termin chrztu ustalamy z księdzem w kancelarii parafialnej. Można to uczynić także w Zakrystii po Mszy świętej lub telefonicznie.

Chrzty w naszej parafii udzielane są w Niedziele na SUMIE o godz. 13:00.

W nadzwyczajnych wypadkach istnieje możliwość organizacji Chrztu w inny dzień.


Przygotowanie do chrztu i spisanie AKTU

Przygotowanie do chrztu odbywa się podczas rozmowy w kancelarii parafialnej oraz w ramach katechezy przedchrzcielnej.
Jeśli Rodzice są po ślubie kościelnym – przy spisaniu aktu wystarczy obecność jednego z Rodziców.
Jeśli Rodzice NIE SĄ po ślubie kościelnym – powinni być oboje obecni w Kancelarii aby wyrazić zgodę na chrzest.

Katecheza przedchrzcielna odbywa się zazwyczaj w sobotę poprzedzającą niedzielę chrztu o godz. 17:00, albo w terminie podanym przez księdza w Kancelarii.

Należy przygotować następujące dokumenty:

  • Akt Urodzenia z USC (na tej podstawie wpisujemy dane Kandydata do chrztu w księgach metrykalnych parafii)
  • Data ślubu kościelnego Rodziców (ewentualnie związku cywilnego)
  • Dane Rodziców i Chrzestnych (dane personalne, wiek i adres zamieszkania)

Chrzestni powinni posiadać Zaświadczenie od Proboszcza Parafii miejsca ZAMIESZKANIA – o dopuszczeniu do pełnienia godności Ojca Chrzestnego lub Matki Chrzestnej oraz poświadczenie odbytej spowiedzi świętej.

Po takie zaświadczenie Kandydat na Ojca Chrzestnego lub Kandydatka na Matkę Chrzestną powinien/powinna zgłosić się OSOBIŚCIE do Kancelarii Parafialnej miejsca swojego faktycznego ZAMIESZKANIA.

Prosimy nie proponować pełnienia funkcji Rodziców Chrzestnych osobom niezwiązanym z Wiarą oraz osobom żyjącym w nieformalnych związkach pozamałżeńskich, gdyż zabrania tego Prawo Kanoniczne.


Chrzest dzieci z innej parafii

Aby ochrzcić dziecko, które nie zamieszkuje w naszej parafii, należy prosić Proboszcza parafii, w której dziecko wraz z Rodzicami zamieszkuje, o zgodę na chrzest dziecka poza parafią zamieszkania.


Gdy rodzice nie mają ślubu kościelnego

W takim przypadku dziecko powinno być ochrzczone zawsze w parafii zamieszkania rodziców dziecka.