Przygotowanie do Bierzmowania w roku duszpasterskim 2018 / 2019

w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Piastowie

opiekun: Ks. Paweł Zaręba

Najważniejsze terminy:

Spotkania WSPÓLNE dla Kandydatów: sobota, 10 listopada, godz. 18.45 w kaplicy

oraz w soboty: 1.12.2018; 02.03.2019; 27.04.2019 – te spotkania odbywają się po Mszy o 18.00

Spotkania W GRUPACH: /w Sali nad Kancelarią, wyznaczone dni o godz. 19.00, zbiórka o 18.55

Będzie 8 spotkań według terminarza podanego w grupkach przez animatorów terminy zostaną uzgodnione indywidualnie i wpisane do indeksów.

Spotkania formacyjne DLA RODZICÓW: /w kaplicy, w niedziele lub soboty po Mszy o 18.00/

Niedziela 9.12.2018; Sobota 02.03.2019 (Rodzice i Kandydaci); Niedziela 12.05.2019

Wyjazd ewangelizacyjny: prawdopodobny termin: sobota 9 marca 2019 (w godz. 7.00 – 20.00)

Nieobecność Kandydata na 3 obowiązkowych spotkaniach będzie traktowana jako rezygnacja z przygotowań. Kandydat może zostać przeniesiony na kolejny rok.

 

Pozostałe ważne terminy:

do 31.12.2018 – dostarczenie Wyciągu z Aktu Chrztu lub Metryki (osoby ochrzczone w innej parafii)

do 31.12.2018 – dostarczenie pisemnej opinii katechety ze szkoły

do 28.02.2019 – zaliczenie modlitw (lista i treść znajdują się na stronie internetowej Parafii)

do 31.03.2019 – wybór Patrona i dostarczenie jego odręcznie napisanego życiorysu

do 12.05.2019 – wybór świadka Bierzmowania i dostarczenie zaświadczenia z jego Parafii

Przewidywany termin Bierzmowania: MAJ 2019 r.

Świadek Bierzmowania powinien spełniać takie same wymagania, jakie stawia się rodzicom chrzestnym, czyli powinien być osobą wierzącą i praktykującą, po bierzmowaniu, żyjącą w małżeństwie sakramentalnym lub stanu wolnego zgodnie z moralnością chrześcijańską. Zaleca się, żeby świadkiem Bierzmowania było jedno z Rodziców Chrzestnych Kandydata, ale można wybrać inną odpowiednią osobę. Zgodnie z Kanonem 893 § 1 i 2 świadkami bierzmowania nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego.

Ks. Paweł Zaręba pełni dyżur w Kancelarii Parafialnej w środy w godz. 9.00 – 11.00 i 16.00 – 17.30.

W tym czasie można załatwiać wszelkie sprawy organizacyjne.

Możliwość kontaktu telefonicznego i SMSem pod nr tel.: 690 667 735.

 

Koszty:

50 zł – składka wpisowa – na pokrycie kosztów materiałów formacyjnych – wpłacamy przy zapisie.

W przypadku rezygnacji Kandydata, lub jego dyscyplinarnego usunięcia składka nie będzie zwracana.

50 zł – składka na przygotowanie uroczystości Bierzmowania – wpłacamy do 12.05.2019 r.

około 30 zł – składka na pokrycie kosztów wyjazdu ewangelizacyjnego

Kandydaci mają ścisły obowiązek uczestniczyć we Mszy świętej w każdą Niedzielę i w święta nakazane, w TRIDUUM Paschalnym, Rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych (w szkole), oraz co najmniej 1 raz w nabożeństwie różańcowym (październik), 4 razy w Roratach (Adwent), 3 razy w Drodze Krzyżowej i 1 raz w Gorzkich Żalach (Wielki Post) i co najmniej w 2 Wieczorach Uwielbienia (3. Piątek miesiąca, godz. 19.00).

Udział w tych praktykach religijnych potwierdzają podpisem księdza w indeksie. Indeks powinien być zadbany i starannie prowadzony. Kandydaci są zobowiązani do comiesięcznej spowiedzi, najlepiej w Pierwszy Piątek Miesiąca. Comiesięczną spowiedź potwierdzamy w Indeksie.

Oprócz Indeksu, każdy Kandydat powinien założyć 32 kartowy zeszyt w kratkę i przynosić go na spotkania.

NAJWAŻNIEJSZE KRYTERIA DOPUSZCZENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA:

– systematyczny udział we Mszy św. w każdą Niedzielę i święto nakazane;

– regularna comiesięczna spowiedź

– aktywny udział w spotkaniach formacyjnych i zaliczenie wyznaczonych modlitw

– ogólna postawa godna człowieka dającego świadectwo wiary

 

Poszczególne grupki formacyjne spotykają się w wyznaczone dni raz lub dwa razy w miesiącu.

Każdy Kandydat ma obowiązek uczestniczyć w 8 katechezach w ramach swojej grupki formacyjnej.

Poszczególne grupki spotykają się w następujące dni tygodnia:

Grupa 1 – w czwartki

Grupa 2 – w piątki

Grupa 3 – w niedziele

Grupa 4 – we wtorki

Grupa 5 – w niedziele

Grupa 6 – w środy

Grupa 7 – w niedziele

Grupa 8 – w niedziele

Grupa 9 – w niedziele

Grupa 10 – w niedziele

Grupa 11 – w niedziele

 

DEKALOG:

Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI:

Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem,

a bliźniego swego jak siebie samego.

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE:

 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

GŁÓWNE PRAWDY WIARY:

 1. Jest jeden Bóg, który wszystko stworzył i wszystkim rządzi.
 2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna, tzn. nigdy nie umiera.
 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO:

 1. Dar mądrości
 2. Dar rozumu
 3. Dar umiejętności
 4. Dar rady
 5. Dar męstwa
 6. Dar pobożności
 7. Dar bojaźni Bożej

OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO:

 1. Miłość.
 2. Radość.
 3. Pokój.
 4. Cierpliwość.
 5. Łaskawość.
 6. Dobroć.
 7. Uprzejmość.
 8. Cichość.
 9. Wierność.
 10. Skromność.
 11. Wstrzemięźliwość.
 12. Czystość.

SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH:

 1. Chrzest.
 2. Bierzmowanie.
 3. Najświętszy Sakrament.
 4. Pokuta.
 5. Sakrament chorych.
 6. Kapłaństwo.
 7. Małżeństwo.

WARUNKI DOBREJ SPOWIEDZI:

 1. Rachunek sumienia.
 2. Żal za grzechy.
 3. Mocne postanowienie poprawy.
 4. Szczera spowiedź.
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

UCZYNKI MIŁOSIERNE WOBEC CIAŁA:

 1. Głodnych nakarmić.
 2. Spragnionych napoić.
 3. Nagich przyodziać.
 4. Podróżnych w dom przyjąć.
 5. Więźniów pocieszać.
 6. Chorych nawiedzać.
 7. Umarłych grzebać.

UCZYNKI MIŁOSIERNE WOBEC DUSZY:

 1. Grzeszących upominać.
 2. Nieumiejętnych pouczać.
 3. Wątpiącym dobrze radzić.
 4. Strapionych pocieszać.
 5. Krzywdy cierpliwie znosić.
 6. Urazy chętnie darować.
 7. Modlić się za żywych i umarłych.

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH:

 1. Pycha.
 2. Chciwość.
 3. Nieczystość.
 4. Zazdrość.
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
 6. Gniew.
 7. Lenistwo.

GRZECHY WOŁAJĄCE O POMSTĘ DO NIEBA:

 1. Rozmyślne zabójstwo.
 2. Grzech sodomski.
 3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot.
 4. Zatrzymanie zapłaty sługom i najemnikom.

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU:

 1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
 2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
 3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
 4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
 5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.
 6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.