MARYJO, JASNOGÓRSKA KRÓLOWO I NASZA NAJLEPSZA MATKO!

My, Przedstawiciele władzy Miasta Piastowa wraz z mieszkańcami stoimy dziś przed
Tobą – Naszą Matką, Panią i Królową by w T woje ręce powierzyć nasze Miasto Piastów, nasze losy, naszą teraźniejszość i przyszłość.

Zawierzamy Ci nasze „dziś” i nasze „jutro”. Chcemy podjąć odpowiedzialność za niepowtarzalny dar naszego życia. Pragniemy aby ono miało właściwy sens i wartość.
W Twoje dłonie składamy nasze serca, myśli, słowa i czyny. Ucz nas wiary, nadziei i miłości. Prowadź nas po drogach przebaczenia i jedności. Broń nas przed złem.

Z wdzięcznością zawierzamy Ci wszystkich mieszkańców naszego miasta, całe rodziny
i każdego pojedynczego człowieka, pracowników urzędu miejskiego, radnych, wszystkich przedstawicieli władzy oraz ich rodziny, instytucje, zakłady pracy, służbę zdrowia, placówki oświatowo-wychowawcze, nauczycieli, wychowawców.
Ochotniczą Straż Pożarną, katechetów, parafie i ich duszpasterzy, a także przyjaciół naszego miasta. Zawierzamy Ci wszystkie ich czyny, myśli, pragnienia i zmysły. Wypraszaj im mądrość i światło, by ich wiedza, postawa, a przede wszystkim świadectwo życia promieniowały Bożym pięknem i dobrem.

Zawierzamy Ci nasze najmłodsze dzieci – te z przedszkoli, ze szkół podstawowych i gimnazjów i młodzież szkół średnich, niech żyją w prawdzie i czystości serca, by realizując swe najpiękniejsze ideały życiowe mogły służyć Bogu. Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi. Dopomóż im dobrze rozeznać ich życiowe powołanie, by na każdej drodze życia mogli z odwagą wypełniać powierzone im zadanie.

Nas wszystkich wyzwól z lęku i niepewności o nasza przyszłość. Wlej w nasze serca Nadzieję i ufność. Naucz nas odpowiedzialności za siebie, za nasze czyny, za całe nasze życie. Naucz nas odpowiedzialności za życie Kościoła i świata, byśmy chcieli i potrafili go przemieniać i uświęcać.

Uproś dla nas serca pełne pokoju, pozwól nam z nadzieją stawać wobec kolejnych wyzwań stojących przed nami. Niech Twój Syn Jezus Chrystus wniesie światło w nasze decyzje, aby służyły dobru całego miasta oraz byśmy idąc Bożą drogą dawali szczęście innym.

Wierzymy, że pod Twoja macierzystą opieką staniemy się jednym ludem wiernym
Bogu w Trójcy Jedynemu.
AMEN

Piastów, 15 czerwca 2014 r.