Kancelaria

KANCELARIA PARAFIALNA

w sprawach duszpasterskich (chrzty, śluby, intencje mszalne i zaświadczenia)

CZYNNA:

środy w godz. 9.00 – 11.00 oraz 16.00 – 17.30

(w środy dyżur pełni Ks. Paweł Sokołowski)

piątki w godz. 9.00 – 11.00 oraz 16.00 – 17.30

(w piątki dyżur pełni Ks. Paweł Zaręba)


Konto Bank Spółdzielczy w Wyszkowie:

55 8931 0003 0736 8279 2000 0001


ADMINISTRACJA CMENTARZY PARAFIALNYCH

(wszelkie sprawy dotyczące grobów np. przedłużanie prawa własności)

czynna tylko w PONIEDZIAŁKI w godz. 9.00 – 11.00 oraz 16.00 – 17.30

dyżur pełni Ks. Proboszcz


telefon w godzinach kancelaryjnych 22 723 65 79


w pierwsze piątki miesiąca oraz w święta kościelne KANCELARIA NIECZYNNA


Ks. PROBOSZCZ

w sprawach Administracji Cmentarza przyjmuje:

w poniedziałki od 9.00 do 11.00 oraz od 16.00 do 17.30

tel. w godz. kancelaryjnych (22) 723 65 79

email: mbc.piastow@gmail.com