Kancelaria

KANCELARIA PARAFIALNA

(chrzty, śluby, intencje mszalne i zaświadczenia)

jest czynna w
środę i piątek: rano od 9.00 do 11.00, po południu od 16.00 do 17.30

Konto Bank Spółdzielczy w Wyszkowie:

55 8931 0003 0736 8279 2000 0001

UWAGA

Dane osobowe przechowywane w księgach parafialnych podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W związku z tym informujemy, że wszelkie zaświadczenia wydawane są tylko i wyłącznie osobom prawnie upoważnionym. W sytuacji, gdy zaświadczenie odbiera inna osoba powinna posiadać pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko oraz nr dokumentu tożsamości.


ADMINISTRACJA CMENTARZY PARAFIALNYCH

(wszelkie sprawy dot. grobów)

jest czynna tylko w PONIEDZIAŁEK rano od 9.00 do 11.00, po południu od 16.00 do 17.30


telefon w godzinach kancelaryjnych (22) 723 65 79


w pierwszy piątek, niedziele i święta kościelne KANCELARIA NIECZYNNA


PROBOSZCZ

w sprawach Administracji Cmentarza przyjmuje:

w poniedziałki od 9.00 do 11.00 oraz od 16.00 do 17.30

tel. w godz. kancelaryjnych (22) 723 65 79

email: mbczestochowskiej.piastow@gmail.com