Duszpasterze

PROBOSZCZ

Ks. Kan. Marek Wolniewicz

święcenia kapłańskie przyjął w 1985 roku z rąk Prymasa Polski Kard. Józefa Glempa

z dniem 1.07.2012 mianowany Proboszczem przez Metropolitę Warszawskiego JEm. Kardynała Kazimierza Nycza


WIKARIUSZE

Ks. Paweł Zaręba

Pochodzi z Parafii MB Królowej Polski w Jabłonnie

Święcenia kapłańskie przyjął 24.05.2014 r. z rąk Metropolity Warszawskiego JEm. Kard. Kazimierza Nycza

z dniem 26.08.2018 r. mianowany Wikariuszem w naszej Parafii

wcześniej posługiwał w parafii pw. Narodzenia NMP w Warszawie przy Al. Solidarności


Ks. Paweł Sokołowski

Pochodzi z Warszawy

Święcenia kapłańskie przyjął w 2002 roku z rąk Prymasa Polski Kard. Józefa Glempa

z dniem 26.08.2020 r. mianowany Wikariuszem w naszej Parafii

ostatnio posługiwał w parafii pw. św. Wojciecha BM w Warszawie


REZYDENCI

Ks. prałat Jan Gąsiorowski 

święcenia kapłańskie przyjął 1971 roku z rąk Prymasa Tysiąclecia Kard. Stefana Wyszyńskiego

w 2009 roku po przejściu na kapłańską emeryturę mianowany Rezydentem w naszej Parafii

poprzednio był Proboszczem w Pęcicach


Ks. kan. Marek Tacikowski 

święcenia kapłańskie przyjął w 1981 roku

w 2008 roku mianowany rezydentem w naszej Parafii i oddelegowany przez Biskupa do pracy duszpasterskiej w Rosji

obecnie zamieszkuje w domu księży emerytów w Kiełpinie