Duszpasterze

PROBOSZCZ

Ks. Kan. Marek Wolniewicz

święcenia kapłanskie 1985, w parafii od 1.07.2012

 

WIKARIUSZE

Ks. Paweł Zaręba

święcenia kapłańskie 2014, w parafii od 2018

Ks. Marcin Ziajkowicz

święcenia kapłańskie 2016, w parafii od 2016

 

REZYDENCI

Ks. prałat Jan Gąsiorowski 

święcenia kapłańskie 1971, w parafii od 2009

Ks. kan. Marek Tacikowski 

święcenia kapłańskie 1981, w parafii od 2008 (praca duszpasterska w Rosji)