Spotkania odbywają się w domu parafialnym w sali nad kancelarią

w niedzielę – godz. 10.15

OPIEKUNOWIE SCHOLI – ks. Marcin i s. Sylwia

Zapraszamy do udziału w scholi dziecięcej dziewczęta i chłopców w wieku szkoły podstawowej, którzy chcieliby śpiewać lub grać na instrumentach (pianino, gitara, skrzypce, flet…).